Поставена мерна станица за мерење на нивото на загаден воздух на плоштадот на ВМРО во центарот на градот.