Импресум

Главен и одговорен уредник:
Борис Кочов

Редакција:
Илија Попоски

Росана Кочова

Ана Стојаноска

Контакт:
infoakcentmk@gmail.com

076254242

Маркетинг:
infoakcentmk@gmail.com

Во сопственост на „АКЦЕНТ ГРУП ДОО