Загадувањето на воздухот останува најголем проблем за граѓаните. Иако секоја година се ветуваат голем број на мерки и проекти сеуште нема никаков напредок во борбата против загадувањето.

Граѓаните се загрижени за своето здравје и за задравјето на своите деца, па ретко излегуваат на прошетка, а и кога го прават тоа често носат маски за да се заштитат.