Македонската економијата се уште во минус, првите три месеци БДП-1,9%

Македонската економија ја стартуваше годината со рецесија. Државниот завод за статистика објави дека во првите три месеци од годината забележан е пад на БДП од -1.9%.

Според податоците, опаѓање бележат бруто инвестициите, јавната потрошувачка. Додека раст има во секторот градежништво и во кај земјоделство. Извозот и увозот на стоки и услуги бележи раст во споредба со лани. Наспрема ова, во мај има раст на трошоците за живот.  Живеачката поскапела 3%. Македонската влада предвиде раст на економијата за годинава од 4,1%.