Платите на министрите без пресметан стаж се движат од 1.100 до 1.300 евра

Како дел од заложбите на Владата за поголема дигитална транспарентност, на оваа страница можете да ги проверите висините на платите на Претседателот на Владата, Замениците на Претседателот на Владата и на министрите во Владата.

Висината на платата на министрите е јавен податок. Во таа насока, во продолжение е висината на нето платата исплатена за месец декември 2020 година.