Кризна состојба: Кои се ингеренциите на институциите, на кој начин ќе се справуваат со кризата

Кризна состојба се прогласува заради справување со кризна состојба која претставува ризик по добрата, здравјето и животите на луѓето и животните или опасност по безбедноста на Републиката или на нејзин дел. Владата донесува одлука за постоење на кризна состојба. Одлуката за постоење на кризна состојба не може да трае подолго од 30 дена. Ако кризната … Продолжи со читање Кризна состојба: Кои се ингеренциите на институциите, на кој начин ќе се справуваат со кризата