Синоќа најзагадено во Лисиче, Кичево и Велес

Кичево загадување

Според мерните станици на Министерството за животна средина и просторно планирање, синоќа во Македонија се дишеше загаден воздух.

Освен во Лазарополе и Гевгелија, во сите други градови воздухот беше загаден со ПМ10 честички над дозволената граница од 50 µg/m

Најзагадено беше во Лисиче, Кичево и Велес.

air.moepp.gov.mk