Скопјани синоќа дишеа најзагаден воздух

Синоќа повторно граѓаните дишеа загаден воздух.

На територија на Македонија најзагадено беше во Скопје, односно во Лисиче и Карпош со загаденост на воздухот со ПМ честици од 158.4 и 154.5 µg/m

Огромно загадување со ПМ честици над 100 µg/m3 беше забележано и во Тетово (134.9), Гостивар (141.2), Кавадарци (141.2) и Велес (105.2).

Табела: загадување на воздухот (00:00, 12.11.2020)
Станица Концентрација (µg/m3)
Центар 113.2
Карпош 154.5
Лисиче 158.4
Гази Баба 103.0
Ректорат 114.4
Миладиновци 74.8
Мобилна Станица-Ѓорче Петров
Битола 1 51.1
Битола 2 50.2
Кичево 93.2
Лазарополе 70.0
Тетово 134.9
Гостивар 141.2
Струмица 62.4
Велес 2 105.2
Кочани 54.4
Кавадарци 141.2
Куманово 96.3

Извор:air.moepp.gov.mk